VoorJouwAdministratie
Wij kunnen je helpen met JOUW Administratie

In de onderstaande tabel vindt u een opsomming van kosten. Per kostensoort ziet u welk percentage van de kosten u mag aftrekken bij het bepalen van de winst uit onderneming.

Tabel Kosten voor de onderneming

Soort kosten

Welk deel is aftrekbaar

Voedsel, drank, representatie,

drempel € 4.400*2

congressen, seminars, studie *1

Telefoonabonnement thuis

0%

Zakelijke telefoongesprekken thuis

100%

Algemene literatuur

0%

Vakliteratuur

100%

Werkkleding*3

100%

Kleding (geen werkkleding)

0%

Persoonlijke verzorging

0%

Aktetassen e.d.

100%

Verhuiskosten

beperkt

Huisvesting buiten de woonplaats

beperkt

Geldboeten

0%

Auto van de zaak

beperkt

Zakelijke kosten eigen auto

beperkt


*1 Onder de post 'voedsel' vallen zakenlunches en -diners (ook de fooien). Denk bij 'drank' aan koffie, thee, melk en frisdrank. Bij 'genotmiddelen' moet u denken aan onder andere sigaretten en sigaren. Onder 'representatie' vallen onder meer de kosten van recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak. Bij deze kosten geldt dat u het deel van het totaalbedrag mag aftrekken dat boven de drempel van € 4.400 uitkomt. 

*2 Voor de kosten van voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen en dergelijke kunt u in plaats van het toepassen van de € 4.400 drempel ook 73,5% van deze kosten aftrekken. Wilt u deze methode toepassen, dan kunt u daar bij de aangifte voor kiezen.

*3 Werkkleding is kleding die u (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van uw onderneming. Dit moet blijken uit de uiterlijke kenmerken van de kleding (bijvoorbeeld:een uniform of overall). Is de kleding ook geschikt om buiten uw onderneming te dragen? Dan moet de kleding zijn voorzien van een beeldmerk met een oppervlakte van minimaal 70cm2. Het beeldmerk moet verwijzen naar uw onderneming.


Reacties
Laatste tweets
Tips
Home